<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 30 czerwca 2024

30 czerwca 2024

W niedzielę 30 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (32,4% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz dolnośląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 30 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35,3% ogółu), Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11,8% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (8,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1235,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)411,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)38,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)38,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38,8%
Budownictwo (PKD F)25,9%
Edukacja (PKD P)25,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)12,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)12,9%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)12,9%
Pozostałe25,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (11,8% ogółu), Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (8,8% ogółu) oraz Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 30 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,9% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 30 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3088,2%
własność zagraniczna12,9%
Pozostałe38,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji