<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 września 2020

3 września 2020

W czwartek 3 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 348 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26519,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25619,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15711,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)987,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)926,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)785,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)675,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)644,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)554,1%
Edukacja (PKD P)513,8%
Pozostałe16512,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 237 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,0% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 3 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (83,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 12583,5%
własność prywatna krajowa pozostała251,9%
własność zagraniczna221,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe16512,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.