<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 września 2019

3 września 2019

We wtorek 3 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 615 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)33220,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25916,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)18511,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1408,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1096,7%
Edukacja (PKD P)976,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)935,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)825,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)724,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)724,5%
Pozostałe17410,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 247 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 41987,9%
własność prywatna krajowa pozostała563,5%
własność zagraniczna432,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe764,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.