<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 września 2019

3 września 2019

We wtorek 3 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 521 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,9% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie25716,9%
śląskie16310,7%
wielkopolskie1509,9%
małopolskie1489,7%
pomorskie1338,7%
dolnośląskie1268,3%
łódzkie815,3%
lubelskie754,9%
kujawsko-pomorskie744,9%
zachodniopomorskie704,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)31620,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24215,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)17711,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1238,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1036,8%
Edukacja (PKD P)936,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)885,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)805,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)684,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)674,4%
Pozostałe16410,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 238 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)704,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)573,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)513,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)412,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)412,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)402,6%
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)372,4%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)332,2%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)332,2%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)322,1%
Pozostałe1 08671,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 29184,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1489,7%
spółki komandytowe221,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS130,9%
fundacje100,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS60,4%
wspólnoty mieszkaniowe60,4%
spółki jawne60,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym50,3%
stowarzyszenia30,2%
Pozostałe110,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 3 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,6% ogółu), własność zagraniczna (2,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 28784,6%
własność zagraniczna352,3%
własność prywatna krajowa pozostała332,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe15810,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.