<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 stycznia 2020

3 stycznia 2020

W piątek 3 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 241 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (26,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)59026,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)34615,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)26211,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1466,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1446,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1235,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1115,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)994,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)984,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)713,2%
Pozostałe25111,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 265 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 3 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 00689,5%
własność zagraniczna492,2%
własność prywatna krajowa pozostała401,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność Skarbu Państwa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Pozostałe1265,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.