<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 sierpnia 2019

3 sierpnia 2019

W sobotę 3 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 234 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), łódzkie (11,5% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,5% ogółu), Pozostała działalność usługowa (15,0% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4820,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3515,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3414,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2510,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)198,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)166,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)104,3%
Edukacja (PKD P)104,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)93,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)93,8%
Pozostałe198,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 103 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (11,5% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (99,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23299,1%
własność zagraniczna20,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.