<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 sierpnia 2019

3 sierpnia 2019

W sobotę 3 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 225 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,9% ogółu), łódzkie (12,0% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie6528,9%
łódzkie2712,0%
śląskie2410,7%
małopolskie229,8%
pomorskie177,6%
dolnośląskie135,8%
podkarpackie125,3%
lubuskie83,6%
lubelskie83,6%
opolskie73,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,4% ogółu), pozostała działalność usługowa (16,0% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4620,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3616,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3314,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2511,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)188,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)146,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)104,4%
Edukacja (PKD P)104,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)94,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)83,6%
Pozostałe167,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 99 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (12,4% ogółu), wykonywanie instalacji elektrycznych (4,0% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,6% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)2812,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)94,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)83,6%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)73,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)62,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)62,7%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)62,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)52,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)52,2%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)41,8%
Pozostałe14162,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą22499,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 3 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (99,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22399,1%
własność zagraniczna20,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.