<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 października 2020

3 października 2020

W sobotę 3 października 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 291 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,1% ogółu), łódzkie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (10,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 października 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26,8% ogółu), Budownictwo (18,9% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7826,8%
Budownictwo (PKD F)5518,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3512,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3411,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)196,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)134,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)113,8%
Edukacja (PKD P)113,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)82,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)72,4%
Pozostałe206,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 105 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (9,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 października 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 3 października 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych28698,3%
własność zagraniczna51,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.