<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 października 2019

3 października 2019

W czwartek 3 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 566 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz dolnośląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie26617,0%
małopolskie17711,3%
dolnośląskie16310,4%
śląskie16110,3%
wielkopolskie1449,2%
łódzkie1046,6%
pomorskie1016,4%
lubelskie795,0%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)29418,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24915,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)19412,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1549,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1036,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)905,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)905,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)845,4%
Edukacja (PKD P)624,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)603,8%
Pozostałe18611,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 246 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,2% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )774,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )573,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )503,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )483,1%
Transport drogowy towarów (PKD )462,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )432,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )432,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )422,7%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD )352,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )342,2%
Pozostałe1 09169,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 33785,4%
własność prywatna krajowa pozostała694,4%
własność zagraniczna603,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe805,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.