<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 października 2019

3 października 2019

W czwartek 3 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 405 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), małopolskie (11,8% ogółu) oraz dolnośląskie (10,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie24317,3%
małopolskie16611,8%
dolnośląskie14910,6%
śląskie14310,2%
wielkopolskie1339,5%
pomorskie906,4%
łódzkie866,1%
kujawsko-pomorskie684,8%
zachodniopomorskie674,8%
lubelskie664,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,1% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)25518,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21615,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)18413,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1379,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)936,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)866,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)846,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)745,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)543,8%
Edukacja (PKD P)543,8%
Pozostałe16812,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 234 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,1% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)725,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)543,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)483,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)443,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)402,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)382,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)382,7%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)342,4%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)342,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)312,2%
Pozostałe97269,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,0% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 12980,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18313,0%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS231,6%
spółki komandytowe201,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym151,1%
fundacje110,8%
stowarzyszenia100,7%
spółki jawne40,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,3%
wspólnoty mieszkaniowe20,1%
Pozostałe40,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 3 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 12079,7%
własność prywatna krajowa pozostała352,5%
własność zagraniczna332,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe21415,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.