<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 marca 2023

3 marca 2023

W piątek 3 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 488 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)30920,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)24516,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15010,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1157,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1147,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1036,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)946,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)906,0%
Edukacja (PKD P)634,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)513,4%
Pozostałe15410,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 231 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,3% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 3 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,6% ogółu), własność zagraniczna (10,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 18579,6%
własność zagraniczna15210,2%
własność prywatna krajowa pozostała734,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,1%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe614,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji