<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 maja 2020

3 maja 2020

W niedzielę 3 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 69 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), dolnośląskie (11,6% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24,6% ogółu), Informacja i komunikacja (17,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1724,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)1217,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1014,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)811,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)811,6%
Budownictwo (PKD F)710,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)22,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)11,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)11,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)11,4%
Pozostałe22,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 45 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (10,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,7% ogółu) oraz Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (2,9% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )710,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )68,7%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )22,9%
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD )22,9%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )22,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )22,9%
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD )22,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD )22,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )22,9%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )22,9%
Pozostałe4058,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 3 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6797,1%
własność zagraniczna22,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.