<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 lutego 2024

3 lutego 2024

W sobotę 3 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 288 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,1% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz pomorskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,1% ogółu), Budownictwo (17,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (14,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5218,1%
Budownictwo (PKD F)5017,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4314,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)3010,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2910,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)186,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)144,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)124,2%
Edukacja (PKD P)103,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)93,1%
Pozostałe217,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 90 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 lutego 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,4% ogółu), bez szczególnej formy prawnej (3,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 3 lutego 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,4% ogółu), własność zagraniczna (19,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22076,4%
własność zagraniczna5719,8%
własność prywatna krajowa pozostała103,5%
Pozostałe10,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji