<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 lutego 2020

3 lutego 2020

W poniedziałek 3 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), małopolskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)97721,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)69115,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)52211,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)4059,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3217,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3066,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2856,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2375,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2375,2%
Edukacja (PKD P)1102,4%
Pozostałe4289,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 328 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą4 13891,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2415,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym681,5%
spółki komandytowe160,4%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,2%
wspólnoty mieszkaniowe100,2%
fundacje90,2%
stowarzyszenia70,2%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)60,1%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS40,1%
Pozostałe100,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,7% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4 14391,7%
własność zagraniczna962,1%
własność prywatna krajowa pozostała260,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność samorządowa10,0%
Pozostałe2495,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.