<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 listopada 2023

3 listopada 2023

W piątek 3 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 479 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)28819,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23515,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)15610,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1469,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1026,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)946,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)916,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)885,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)714,8%
Edukacja (PKD P)513,4%
Pozostałe15710,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 227 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )1037,0%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )694,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )563,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )563,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )362,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )362,4%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )302,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )271,8%
Transport drogowy towarów (PKD )271,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )261,8%
Pozostałe1 01368,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 3 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 3 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,5% ogółu), własność zagraniczna (9,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 14677,5%
własność zagraniczna1459,8%
własność prywatna krajowa pozostała241,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe15810,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji