<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 listopada 2019

3 listopada 2019

W niedzielę 3 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 116 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,7% ogółu), wielkopolskie (12,1% ogółu) oraz dolnośląskie (11,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2017,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1815,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1512,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1311,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1210,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)108,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)76,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)54,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)32,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)32,6%
Pozostałe108,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 67 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (7,8% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,2% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 3 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 3 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (99,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11599,1%
własność zagraniczna10,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.