<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 lipca 2024

3 lipca 2024

W środę 3 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 646 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz pomorskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)32719,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25015,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)18111,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1619,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1257,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1106,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)925,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)845,1%
Edukacja (PKD P)623,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)583,5%
Pozostałe19611,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 243 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )965,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )814,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )653,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )472,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )472,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )452,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )412,5%
Transport drogowy towarów (PKD )392,4%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )332,0%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )332,0%
Pozostałe1 11968,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 3 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 3 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,5% ogółu), własność zagraniczna (8,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 25976,5%
własność zagraniczna1478,9%
własność prywatna krajowa pozostała392,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe19712,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji