<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 lipca 2021

3 lipca 2021

W sobotę 3 lipca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 270 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,2% ogółu), łódzkie (10,4% ogółu) oraz pomorskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 lipca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (15,2% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5721,1%
Budownictwo (PKD F)4115,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2810,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)269,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)248,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)186,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)186,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)176,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)145,2%
Edukacja (PKD P)114,1%
Pozostałe165,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 99 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,1% ogółu), Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5,9% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 3 lipca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu) oraz przedszkola niepubliczne (0,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 3 lipca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych26397,4%
własność zagraniczna72,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.