<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 czerwca 2019

3 czerwca 2019

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 713 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 01317,7%
śląskie61410,7%
małopolskie5579,7%
wielkopolskie5519,6%
dolnośląskie5379,4%
pomorskie3746,5%
kujawsko-pomorskie3135,5%
łódzkie2945,1%
lubelskie2624,6%
zachodniopomorskie2434,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 30822,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78813,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)68612,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5229,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)5199,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4588,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2905,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2875,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2063,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1502,6%
Pozostałe4998,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 322 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,1% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (5,6% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3506,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3225,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2784,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1883,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1863,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1542,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1392,4%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1252,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)1111,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1101,9%
Pozostałe3 75065,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 40094,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1362,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym701,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS390,7%
wspólnoty mieszkaniowe120,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS110,2%
przedszkola niepubliczne80,1%
spółki komandytowe80,1%
fundacje70,1%
spółki jawne60,1%
Pozostałe160,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,0% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 42795,0%
własność zagraniczna681,2%
własność prywatna krajowa pozostała631,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność samorządowa20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Pozostałe1462,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.