<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 3 czerwca 2019

3 czerwca 2019

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 661 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie1 00617,8%
śląskie60810,7%
małopolskie5519,7%
wielkopolskie5499,7%
dolnośląskie5319,4%
pomorskie3706,5%
kujawsko-pomorskie3095,5%
łódzkie2905,1%
lubelskie2614,6%
zachodniopomorskie2384,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (23,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1 30123,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)78313,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)68312,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)5169,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5109,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)4538,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2895,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)2825,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)2053,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1502,6%
Pozostałe4898,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 320 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,2% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (5,7% ogółu) oraz wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3496,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)3205,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2774,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1863,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1853,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1512,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1402,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)1242,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)1101,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1101,9%
Pozostałe3 70965,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą5 35994,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1372,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym691,2%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS310,5%
wspólnoty mieszkaniowe110,2%
stowarzyszenia niewpisane do KRS100,2%
przedszkola niepubliczne80,1%
spółki komandytowe80,1%
fundacje70,1%
spółki jawne60,1%
Pozostałe150,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,1% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5 38295,1%
własność zagraniczna671,2%
własność prywatna krajowa pozostała500,9%
własność samorządowa20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Pozostałe1552,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.