<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 sierpnia 2020

29 sierpnia 2020

W sobotę 29 sierpnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (42,3% ogółu), warmińsko-mazurskie (19,2% ogółu) oraz małopolskie (15,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 sierpnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,1% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)623,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)623,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)311,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)27,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)27,7%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)13,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,8%
Pozostałe27,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 24 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność agencji reklamowych (7,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,7% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,8% ogółu).

Działalność agencji reklamowych (PKD )27,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )27,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )13,8%
Malowanie i szklenie (PKD )13,8%
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )13,8%
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )13,8%
Produkcja pozostałych mebli (PKD )13,8%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )13,8%
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD )13,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )13,8%
Pozostałe1453,8%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 sierpnia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,5% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 29 sierpnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,3% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2492,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,8%
własność zagraniczna13,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.