<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 sierpnia 2019

29 sierpnia 2019

W czwartek 29 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 356 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), pomorskie (12,1% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu), Budownictwo (13,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5916,6%
Budownictwo (PKD F)4713,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3810,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)287,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)267,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)257,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)246,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)215,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)195,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)185,1%
Pozostałe5114,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 139 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,3% ogółu), Transport drogowy towarów (3,9% ogółu) oraz Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,4% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (37,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 29 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych21660,7%
własność prywatna krajowa pozostała4011,2%
własność zagraniczna226,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych72,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
Pozostałe6117,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.