<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 października 2019

29 października 2019

We wtorek 29 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 421 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,8% ogółu), śląskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,2% ogółu), Budownictwo (14,5% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (14,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8520,2%
Budownictwo (PKD F)6114,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)5914,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)409,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)307,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)276,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)266,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)204,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)153,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)92,1%
Pozostałe4911,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 143 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (10,7% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (47,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (9,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 29 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (49,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (11,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20749,2%
własność prywatna krajowa pozostała5011,9%
własność zagraniczna51,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
Pozostałe15737,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.