<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 marca 2024

29 marca 2024

W piątek 29 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 305 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), wielkopolskie (11,8% ogółu) oraz pomorskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5217,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4514,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3712,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)258,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)216,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)206,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)154,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)144,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)123,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)93,0%
Pozostałe5518,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 126 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,6% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 marca 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (26,9% ogółu) oraz fundacje (4,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 29 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (29,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9129,8%
własność prywatna krajowa pozostała113,6%
własność zagraniczna51,6%
Pozostałe19864,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji