<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 lipca 2020

29 lipca 2020

W środę 29 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 415 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,8% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,9% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7718,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6214,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5012,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)297,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)276,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)266,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)256,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)245,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)215,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)153,6%
Pozostałe5914,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 141 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,8% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,6% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )245,8%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )194,6%
Transport drogowy towarów (PKD )163,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )112,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )112,7%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )112,7%
Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD )102,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )102,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )102,4%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )102,4%
Pozostałe28368,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 29 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (46,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 29 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (54,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22554,2%
własność prywatna krajowa pozostała266,3%
własność zagraniczna102,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe14835,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.