<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 kwietnia 2022

29 kwietnia 2022

W piątek 29 kwietnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 289 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 kwietnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu), Budownictwo (12,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4716,3%
Budownictwo (PKD F)3612,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2910,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)269,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)258,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)248,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)186,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)186,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)144,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)134,5%
Pozostałe3913,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 140 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (5,9% ogółu), Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,8% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (2,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 29 kwietnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (49,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,3% ogółu) oraz fundacje (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 29 kwietnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17460,2%
własność prywatna krajowa pozostała113,8%
własność zagraniczna103,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,7%
Pozostałe9231,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji