<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 kwietnia 2019

29 kwietnia 2019

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 546 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie10018,3%
wielkopolskie5810,6%
śląskie529,5%
małopolskie499,0%
pomorskie427,7%
łódzkie417,5%
dolnośląskie366,6%
zachodniopomorskie346,2%
lubelskie285,1%
kujawsko-pomorskie213,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz pozostała działalność usługowa (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)11621,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8415,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)519,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)458,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)427,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)336,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)305,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)295,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)254,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)162,9%
Pozostałe7513,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 168 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,6% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)254,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)234,2%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)183,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)173,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)152,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)152,7%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)132,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)112,0%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)112,0%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)101,8%
Pozostałe38871,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (4,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą30956,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13424,5%
spółki komandytowe264,8%
stowarzyszenia132,4%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS132,4%
fundacje112,0%
wspólnoty mieszkaniowe101,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS71,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym61,1%
spółki jawne61,1%
Pozostałe112,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych31858,2%
własność prywatna krajowa pozostała315,7%
własność zagraniczna71,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe17832,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.