<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 grudnia 2020

29 grudnia 2020

We wtorek 29 grudnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 371 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,6% ogółu), wielkopolskie (9,2% ogółu) oraz dolnośląskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 grudnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,3% ogółu) oraz Budownictwo (15,6% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6918,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6818,3%
Budownictwo (PKD F)5815,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)318,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)215,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)205,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)195,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)195,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)174,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)164,3%
Pozostałe338,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 123 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu) oraz Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 grudnia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (43,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,1% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 29 grudnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (55,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20455,0%
własność prywatna krajowa pozostała277,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,5%
własność zagraniczna20,5%
Pozostałe13235,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.