<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 29 czerwca 2024

29 czerwca 2024

W sobotę 29 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 49 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,5% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz pomorskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu), Budownictwo (14,3% ogółu) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (12,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)918,4%
Budownictwo (PKD F)714,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)612,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)612,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)510,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)48,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)36,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)36,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)24,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)12,0%
Pozostałe36,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 34 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (10,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )510,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )36,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )36,1%
Ruchome placówki gastronomiczne (PKD )36,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )24,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )24,1%
Transport drogowy towarów (PKD )24,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )24,1%
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )12,0%
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD )12,0%
Pozostałe2551,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 29 czerwca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 29 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4081,6%
własność prywatna krajowa pozostała12,0%
Pozostałe816,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji