<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 września 2021

28 września 2021

We wtorek 28 września 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 552 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,8% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 września 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)10919,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7713,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6812,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)458,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)407,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)325,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)305,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)274,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)244,3%
Edukacja (PKD P)224,0%
Pozostałe7814,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 158 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,6% ogółu), Transport drogowy towarów (4,7% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 września 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,5% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 września 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (53,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29553,4%
własność prywatna krajowa pozostała509,1%
własność zagraniczna132,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe18834,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji