<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 września 2019

28 września 2019

W sobotę 28 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,8% ogółu), małopolskie (19,0% ogółu) oraz łódzkie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie523,8%
małopolskie419,0%
łódzkie29,5%
dolnośląskie29,5%
podkarpackie29,5%
śląskie14,8%
wielkopolskie14,8%
zachodniopomorskie14,8%
lubelskie14,8%
pomorskie14,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 8 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33,3% ogółu), działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (14,3% ogółu) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)733,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)314,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)29,5%
Budownictwo (PKD F)29,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)29,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)29,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)14,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14,8%
Pozostałe14,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 17 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (14,3% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (14,3% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4,8% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)314,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)314,3%
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z)14,8%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)14,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)14,8%
Szkoły policealne (PKD 85.41.A)14,8%
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)14,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)14,8%
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z)14,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)14,8%
Pozostałe733,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (14,3% ogółu) oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. u. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3) (4,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1676,2%
wspólnoty mieszkaniowe314,3%
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)14,8%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS14,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 28 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,5% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (4,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1781,0%
własność prywatna krajowa pozostała29,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych14,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej14,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.