<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 stycznia 2024

28 stycznia 2024

W niedzielę 28 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (14,8% ogółu), lubuskie (11,1% ogółu) oraz lubelskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 10 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)725,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)622,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)311,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)311,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)27,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)27,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)13,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)13,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)13,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)13,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (7,4% ogółu), Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (3,7% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu).

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )27,4%
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD )13,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )13,7%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )13,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD )13,7%
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD )13,7%
Działalność prawnicza (PKD )13,7%
Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD )13,7%
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD )13,7%
Malowanie i szklenie (PKD )13,7%
Pozostałe1659,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 stycznia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 stycznia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2592,6%
własność prywatna krajowa pozostała13,7%
Pozostałe13,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji