<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 stycznia 2020

28 stycznia 2020

We wtorek 28 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 506 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (14,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7414,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7013,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)489,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)489,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)418,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)367,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)326,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)326,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)326,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)193,8%
Pozostałe7414,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 176 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,5% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (40,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,5% ogółu) oraz spółki komandytowe (6,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (43,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych22143,7%
własność prywatna krajowa pozostała275,3%
własność zagraniczna81,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
Pozostałe24548,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.