<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 sierpnia 2019

28 sierpnia 2019

W środę 28 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 442 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,6% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)8318,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7015,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5011,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)357,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)347,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)337,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)245,4%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)214,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)173,8%
Edukacja (PKD P)153,4%
Pozostałe6013,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (47,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,4% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 28 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (12,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27963,1%
własność prywatna krajowa pozostała5712,9%
własność zagraniczna255,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych51,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe6314,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.