<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 października 2019

28 października 2019

W poniedziałek 28 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 802 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (13,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18122,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11914,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)10813,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9211,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)455,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)415,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)344,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)313,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)283,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)253,1%
Pozostałe9812,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 184 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (8,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )698,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )334,1%
Transport drogowy towarów (PKD )283,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )243,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )222,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )222,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,6%
Działalność agencji reklamowych (PKD )212,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )192,4%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )182,2%
Pozostałe52565,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,5% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (6,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59073,6%
własność prywatna krajowa pozostała8710,8%
własność zagraniczna354,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe729,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.