<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 października 2019

28 października 2019

W poniedziałek 28 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 712 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,8% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (13,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16222,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)9813,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)9813,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8111,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)405,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)375,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)344,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)273,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)263,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)233,2%
Pozostałe8612,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 173 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (9,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,5% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )689,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )304,2%
Transport drogowy towarów (PKD )253,5%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )243,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )212,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )202,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )192,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )192,7%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )182,5%
Działalność agencji reklamowych (PKD )162,2%
Pozostałe45263,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (62,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (7,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (63,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych45163,3%
własność prywatna krajowa pozostała699,7%
własność zagraniczna233,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16723,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.