<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 marca 2024

28 marca 2024

W czwartek 28 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 379 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7018,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6918,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)379,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)318,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)215,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)195,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)195,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)195,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)184,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)154,0%
Pozostałe6116,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 142 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu), Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (2,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )184,7%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )123,2%
Transport drogowy towarów (PKD )102,6%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )102,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )102,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )92,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )92,4%
Działalność agencji reklamowych (PKD )82,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )82,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )82,1%
Pozostałe27773,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 marca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,2% ogółu) oraz fundacje (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 28 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (45,4% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych17245,4%
własność prywatna krajowa pozostała184,7%
własność zagraniczna123,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,3%
Pozostałe17245,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji