<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 marca 2021

28 marca 2021

W niedzielę 28 marca 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 23 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa wielkopolskie (26,1% ogółu), mazowieckie (21,7% ogółu) oraz małopolskie (8,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 marca 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (13,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)417,4%
Budownictwo (PKD F)313,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)313,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)313,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)313,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)28,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)14,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)14,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)14,3%
Edukacja (PKD P)14,3%
Pozostałe14,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 22 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,7% ogółu), Zakładanie stolarki budowlanej (4,3% ogółu) oraz Artystyczna i literacka działalność twórcza (4,3% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )28,7%
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD )14,3%
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD )14,3%
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD )14,3%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD )14,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )14,3%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )14,3%
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD )14,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD )14,3%
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD )14,3%
Pozostałe1252,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 marca 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,3% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (4,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 marca 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2295,7%
własność zagraniczna14,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.