<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 lutego 2023

28 lutego 2023

We wtorek 28 lutego 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 423 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 lutego 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,7% ogółu), Budownictwo (12,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7918,7%
Budownictwo (PKD F)5412,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)389,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)337,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)296,9%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)296,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)255,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)245,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)194,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)153,5%
Pozostałe7818,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 150 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Pozostałe formy udzielania kredytów (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 lutego 2023 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,0% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (27,2% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (4,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 lutego 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (34,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (12,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14634,5%
własność prywatna krajowa pozostała5312,5%
własność zagraniczna163,8%
własność samorządowa20,5%
Pozostałe20648,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji