<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 lipca 2020

28 lipca 2020

We wtorek 28 lipca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 425 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 lipca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)9121,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6014,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5312,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)378,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)337,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)245,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)225,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)194,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)184,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)184,2%
Pozostałe5011,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 147 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 lipca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 lipca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (64,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27664,9%
własność prywatna krajowa pozostała143,3%
własność zagraniczna51,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe12729,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.