<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 lipca 2019

28 lipca 2019

W niedzielę 28 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), dolnośląskie (21,4% ogółu) oraz wielkopolskie (14,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie321,4%
dolnośląskie321,4%
wielkopolskie214,3%
małopolskie214,3%
pomorskie214,3%
świętokrzyskie17,1%
lubuskie17,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 8 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to informacja i komunikacja (21,4% ogółu), budownictwo (14,3% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)321,4%
Budownictwo (PKD F)214,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)214,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)214,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)214,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)17,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)17,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)17,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 13 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (14,3% ogółu), działalność fotograficzna (7,1% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (7,1% ogółu).

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)214,3%
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)17,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)17,1%
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)17,1%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)17,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)17,1%
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)17,1%
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)17,1%
Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)17,1%
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)17,1%
Pozostałe321,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,9% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (7,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1392,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS17,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1392,9%
własność prywatna krajowa pozostała17,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.