<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 lipca 2019

28 lipca 2019

W niedzielę 28 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), dolnośląskie (20,0% ogółu) oraz małopolskie (13,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Informacja i komunikacja (20,0% ogółu), Budownictwo (13,3% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,3% ogółu).

Informacja i komunikacja (PKD J)320,0%
Budownictwo (PKD F)213,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)213,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)213,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)213,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)16,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)16,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)16,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)16,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 14 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (13,3% ogółu), Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (6,7% ogółu) oraz Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (6,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,3% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (6,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,7% ogółu), własność zagraniczna (6,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1386,7%
własność zagraniczna16,7%
własność prywatna krajowa pozostała16,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.