<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 kwietnia 2022

28 kwietnia 2022

W czwartek 28 kwietnia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 461 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,3% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 kwietnia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu), Budownictwo (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7516,3%
Budownictwo (PKD F)7315,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)6514,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)347,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)326,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)306,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)275,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)275,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)183,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)183,9%
Pozostałe6213,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 152 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,4% ogółu), Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4,3% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 28 kwietnia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (44,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (38,0% ogółu) oraz fundacje (3,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 28 kwietnia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (50,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23250,3%
własność prywatna krajowa pozostała224,8%
własność zagraniczna194,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Pozostałe17638,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji