<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 kwietnia 2019

28 kwietnia 2019

W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 16 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (37,5% ogółu), łódzkie (12,5% ogółu) oraz podlaskie (12,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie637,5%
łódzkie212,5%
podlaskie212,5%
lubelskie212,5%
małopolskie16,3%
pomorskie16,3%
śląskie16,3%
opolskie16,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (18,8% ogółu) oraz budownictwo (12,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)318,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)318,8%
Budownictwo (PKD F)212,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)212,5%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)212,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)16,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)16,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)16,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)16,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 16 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to produkcja soków z owoców i warzyw (6,3% ogółu), działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (6,3% ogółu) oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (6,3% ogółu).

Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z)16,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)16,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)16,3%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)16,3%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)16,3%
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)16,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)16,3%
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)16,3%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)16,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)16,3%
Pozostałe637,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą16100,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Jedyna forma własności, która występuje wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r., to własność krajowych osób fizycznych (100,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16100,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.