<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 kwietnia 2019

28 kwietnia 2019

W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (36,8% ogółu), łódzkie (10,5% ogółu) oraz podlaskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie736,8%
łódzkie210,5%
podlaskie210,5%
opolskie210,5%
lubelskie210,5%
małopolskie15,3%
pomorskie15,3%
wielkopolskie15,3%
śląskie15,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (15,8% ogółu) oraz budownictwo (10,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)315,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)315,8%
Budownictwo (PKD F)210,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)210,5%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)210,5%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)15,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)15,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)15,3%
Pozostałe210,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 19 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,3% ogółu), działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (5,3% ogółu) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (5,3% ogółu).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)15,3%
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)15,3%
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)15,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)15,3%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z)15,3%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)15,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)15,3%
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)15,3%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)15,3%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)15,3%
Pozostałe947,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,5% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (5,3% ogółu) oraz kościół katolicki (5,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1789,5%
wspólnoty mieszkaniowe15,3%
Kościół Katolicki15,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 28 kwietnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,5% ogółu), własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej (5,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1789,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej15,3%
własność prywatna krajowa pozostała15,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.