<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 grudnia 2021

28 grudnia 2021

We wtorek 28 grudnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 627 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), podkarpackie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 grudnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu) oraz Budownictwo (11,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12319,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)7812,4%
Budownictwo (PKD F)7311,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)579,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)436,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)436,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)396,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)365,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)335,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)335,3%
Pozostałe6911,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 190 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,5% ogółu) oraz Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 28 grudnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,9% ogółu) oraz fundacje (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 28 grudnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (70,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44370,7%
własność prywatna krajowa pozostała162,6%
własność zagraniczna71,1%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe15825,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji