<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 grudnia 2020

28 grudnia 2020

W poniedziałek 28 grudnia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 485 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), małopolskie (12,0% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 grudnia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,5% ogółu) oraz Budownictwo (15,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)8617,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8016,5%
Budownictwo (PKD F)7415,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)449,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)357,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)244,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)234,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)224,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)224,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)163,3%
Pozostałe5912,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 151 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (4,5% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,9% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji elektrycznych (3,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 11 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 grudnia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (3,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 28 grudnia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (60,8% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych29560,8%
własność prywatna krajowa pozostała244,9%
własność zagraniczna71,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej51,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność samorządowa20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
Pozostałe14529,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.