<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 grudnia 2019

28 grudnia 2019

W sobotę 28 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 35 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), dolnośląskie (17,1% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 grudnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (42,9% ogółu), Pozostała działalność usługowa (11,4% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (8,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1542,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)411,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)38,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)25,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)25,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)25,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,7%
Budownictwo (PKD F)12,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)12,9%
Pozostałe12,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 27 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (11,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,6% ogółu) oraz Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 28 grudnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,4% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (5,7% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (2,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 28 grudnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3497,1%
własność prywatna krajowa pozostała12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.