<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 28 czerwca 2024

28 czerwca 2024

W piątek 28 czerwca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 384 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 28 czerwca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,4% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (10,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)6316,4%
Budownictwo (PKD F)4612,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)4110,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)328,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)256,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)236,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)236,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)194,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)194,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)184,7%
Pozostałe7519,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 143 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,0% ogółu), Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (3,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 28 czerwca 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,1% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (33,9% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 28 czerwca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (44,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (10,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych16944,0%
własność prywatna krajowa pozostała4110,7%
własność zagraniczna256,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,8%
własność Skarbu Państwa30,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,3%
Pozostałe14237,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji