<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 września 2021

27 września 2021

W poniedziałek 27 września 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 675 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,1% ogółu), małopolskie (10,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 września 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (9,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17525,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)10014,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)659,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)537,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)497,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)487,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)405,9%
Edukacja (PKD P)304,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)284,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)263,9%
Pozostałe619,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 174 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,0% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 września 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (4,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 września 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (8,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych48772,1%
własność prywatna krajowa pozostała568,3%
własność zagraniczna192,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe10916,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji