<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 stycznia 2024

27 stycznia 2024

W sobotę 27 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 52 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (25,0% ogółu), mazowieckie (19,2% ogółu) oraz małopolskie (13,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 stycznia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,0% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,5% ogółu) oraz Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1325,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)713,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)611,5%
Budownictwo (PKD F)59,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)59,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)59,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)35,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)35,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)23,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)11,9%
Pozostałe23,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 37 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (17,3% ogółu), Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,8% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (3,8% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )917,3%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )35,8%
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD )23,8%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )23,8%
Działalność prawnicza (PKD )23,8%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )23,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )23,8%
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )11,9%
Ochrona przeciwpożarowa (PKD )11,9%
Tynkowanie (PKD )11,9%
Pozostałe2751,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 stycznia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,3% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 27 stycznia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,5% ogółu), własność zagraniczna (7,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych4688,5%
własność zagraniczna47,7%
własność prywatna krajowa pozostała23,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji