<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 października 2019

27 października 2019

W niedzielę 27 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa kujawsko-pomorskie (25,0% ogółu), lubelskie (16,7% ogółu) oraz łódzkie (8,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 8 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (25,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (16,7% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)325,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)216,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)216,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)18,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)18,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)18,3%
Edukacja (PKD P)18,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)18,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 10 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (25,0% ogółu), Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (8,3% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (8,3% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )325,0%
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD )18,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )18,3%
Działalność taksówek osobowych (PKD )18,3%
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )18,3%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )18,3%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )18,3%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD )18,3%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )18,3%
Transport drogowy towarów (PKD )18,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (66,7% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (25,0% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (8,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (25,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych975,0%
własność prywatna krajowa pozostała325,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.