<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 października 2019

27 października 2019

W niedzielę 27 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 17 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa kujawsko-pomorskie (29,4% ogółu), mazowieckie (17,6% ogółu) oraz świętokrzyskie (5,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 9 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,5% ogółu), Pozostała działalność usługowa (23,5% ogółu) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11,8% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)423,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)423,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)211,8%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)211,8%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)15,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)15,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)15,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)15,9%
Edukacja (PKD P)15,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 13 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (23,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (11,8% ogółu) oraz Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (5,9% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )423,5%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )211,8%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )15,9%
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD )15,9%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD )15,9%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD )15,9%
Działalność taksówek osobowych (PKD )15,9%
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD )15,9%
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD )15,9%
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD )15,9%
Pozostałe317,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,6% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (23,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (5,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 27 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (23,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1376,5%
własność prywatna krajowa pozostała423,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.