<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 marca 2024

27 marca 2024

W środę 27 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 443 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,9% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 marca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)7717,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7416,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4510,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)337,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)296,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)286,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)276,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)255,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)194,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)173,8%
Pozostałe6915,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 154 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )184,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )184,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )153,4%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )132,9%
Transport drogowy towarów (PKD )122,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )112,5%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )112,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )102,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )102,3%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )102,3%
Pozostałe31571,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 marca 2024 r. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,5% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (40,0% ogółu) oraz fundacje (3,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 marca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (41,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18341,3%
własność prywatna krajowa pozostała214,7%
własność zagraniczna184,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,7%
Pozostałe21849,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji