<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 maja 2019

27 maja 2019

W poniedziałek 27 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 949 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (16,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,3% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21722,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12613,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)11712,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9810,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)778,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)505,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)454,7%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)404,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)313,3%
Pozostałe11311,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 214 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (6,4% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )616,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )444,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )384,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )262,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )262,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )252,6%
Transport drogowy towarów (PKD )252,6%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )222,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )192,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )181,9%
Pozostałe64568,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,4% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (5,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 27 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (9,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych76180,2%
własność prywatna krajowa pozostała939,8%
własność zagraniczna212,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe565,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.