<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 lipca 2022

27 lipca 2022

W środę 27 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 461 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 lipca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu), Budownictwo (14,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)7816,9%
Budownictwo (PKD F)6714,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)5111,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)388,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)357,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)347,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)337,2%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)245,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)235,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)153,3%
Pozostałe6313,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 149 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,4% ogółu), Transport drogowy towarów (4,6% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 27 lipca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (56,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 27 lipca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (58,8% ogółu), własność zagraniczna (5,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych27158,8%
własność zagraniczna255,4%
własność prywatna krajowa pozostała153,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność samorządowa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,2%
Pozostałe13829,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji