<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 lipca 2019

27 lipca 2019

W sobotę 27 lipca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 34 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), pomorskie (14,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie720,6%
pomorskie514,7%
wielkopolskie411,8%
łódzkie38,8%
małopolskie25,9%
śląskie25,9%
kujawsko-pomorskie25,9%
lubelskie25,9%
dolnośląskie25,9%
podlaskie12,9%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 lipca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (8,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)617,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)617,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)38,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)38,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)25,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)25,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)25,9%
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)25,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)12,9%
Pozostałe411,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 26 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (8,8% ogółu), zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (5,9% ogółu) oraz wykonywanie instalacji elektrycznych (5,9% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)38,8%
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)25,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)25,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)25,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)25,9%
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)25,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)25,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)12,9%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)12,9%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)12,9%
Pozostałe1647,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 lipca 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (5,9% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do krs (2,9% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3191,2%
wspólnoty mieszkaniowe25,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS12,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 27 lipca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3294,1%
własność prywatna krajowa pozostała12,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.