<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 27 kwietnia 2024

27 kwietnia 2024

W sobotę 27 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa małopolskie (17,8% ogółu), mazowieckie (15,6% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 kwietnia 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28,9% ogółu), Budownictwo (13,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1328,9%
Budownictwo (PKD F)613,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)511,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)48,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)36,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)36,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)24,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)24,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)24,4%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)12,2%
Pozostałe48,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 36 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,7% ogółu), Transport drogowy towarów (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )36,7%
Transport drogowy towarów (PKD )24,4%
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )24,4%
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )24,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )24,4%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )24,4%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )24,4%
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD )12,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )12,2%
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD )12,2%
Pozostałe2760,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 27 kwietnia 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% ogółu) oraz stowarzyszenia (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 27 kwietnia 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (6,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3884,4%
własność zagraniczna36,7%
Pozostałe48,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji